top of page

Agressie

Bijten. Dog Total Control. Hondencoach

Jouw hond valt mensen en dieren aan

Luid blaffen. www.dogtotalcontrol.com

Hij blaft dreigend maar er zijn geen incidenten geweest

Dog Total Control. Hondentherapeut

Ongemanierd ge

Wacht niet te lang

Wat wordt onder agressie bij honden verstaan?

Veel hondeneigenaars hebben een eigen interpretatie van wat agressief gedrag inhoudt. Daarom categoriseer ik hieronder het gedrag dat als agressief kan worden beschouwd, specifiek weerspannig gedrag dat met kracht wordt versterkt.

Bewuste agressie: Dit is gedrag waarbij de hond de bedoeling heeft om bezoekers, passanten (mens, dier of voertuig) en soms zelfs eigenaars en gezinsleden te kwetsen. Dit type agressie gaat meestal gepaard met trekken, opspringen, bijten en vastpakken.

Onbewuste agressie: Hierbij heeft de hond niet de intentie om schade aan te richten, maar het gedrag kan wel tot letsels leiden. De hond houdt geen rekening met jouw integriteit of bevelen en handelt ruw en opgewonden, zonder zich bewust te zijn van de gevolgen. Letsels kunnen ontstaan door tanden of indirect door het omver trekken of lopen.

Ook het (onbewust) vernielen van goederen zoals schoeisel of meubels valt hieronder. Dit type agressie kan uiterlijk hetzelfde lijken als bewuste agressie.

Persoonlijke hondencoach

Mijn oplossing

Persoonlijke Hondencoaching

Als persoonlijke hondencoach kom ik bij je thuis om de situatie en het gedrag van je hond in zijn eigen omgeving te observeren.

Daarnaast analyseer ik de communicatie tussen jou en je hond, om te begrijpen waardoor bepaald gedrag ontstaat.

Na deze observatie stel ik in overleg met jou een plan op, zodat zowel hond als baasjes zich prettig voelen en het haalbaar is om de gedragingen te verbeteren.

Waarom deze aanpak?

Er bestaat geen universele handleiding of oplossing die op elke hond van toepassing is. Een effectieve aanpak houdt rekening met verschillende factoren, zoals:

  • De hond zelf

  • Het verleden en eventuele trauma's

  • De huidige aanpak

  • De kennis van de eigenaars

  • De mogelijkheden van het huishouden

Door verschillende oefeningen uit te voeren, kunnen we snel vaststellen wat werkt en wat niet. Op deze manier ontdekken we de beste aanpak voor jouw hond.

bottom of page