Dit zijn de meest voorkomende problemen

Bijvoorbeeld voor:.

Trekken, bijten, pietsen, blaffen

Opspringen naar bezoekers, vastpakken

Tegen deuren en ramen opspringen

Janken, wild spelen

Verlatingsangst en bench trainingen.

DigiDog-Hond-vraagtekens.jpg
Wieland in Blauw_Wit.jpg

Puppy training

Heel erg belangrijk zijn de tips die u krijgt op  het moment dat de pup bij u in huis komt. 

U voorkomt hiermee zeer veel problemen en kosten

DTC leert u hoe u bepaalde noden herkent en waarom uw hond bepaald gedrag toont.

Het trainingsschema dat voor u wordt opgesteld stelt u in staat om na 3 sessies een groot aantal trainingen zelf op te stellen.

DTC leert u hoe u uw hond moet aansturen en hoe u met moeilijke situaties of gedragingen moet omgaan. 

Dynamische training

Stimulatie_Blauw.jpg
 
 

Bijten - Graven - Blaffen - Opspringen 

Onze hond kent vele manieren om iets gedaan te krijgen of ons te vertellen.

Hij/zij manipuleert ons en krijgt daardoor zaken gedaan zoals bijvoorbeeld 'ongewenst' aandacht.

De hondentrainer van DogTotalControl helpt u deze manipulaties te herkennen en hoe deze te negeren.

Bijten is een veel voorkomende klacht. Ik kom deze klacht  bij allerlei honden tegen. Het is niet ras gebonden

Het bijten beperkt zich niet tot hun speelgoed. Ook hun bench, mand en speelgoed moet er aan geloven. Hoe stop je het bijten van je hond?

Graven duidt ook op bepaalde behoefte van je hond. Door specifieke oefeningen zijn deze klachten goed op te lossen. Hoe leer je dat graven af?

Je hond blaft bij het minste geringste geluid en wil niet stoppen. Zeer hinderlijk voor de eigenaars maar ook de omgeving. Hoe stop je het blaffen?

Je hond springt op tegen jou en/of de visite. Menig mens blijft weg bij mensen die zo'n lastige hond hebben. Ouderen doen het vooral omdat ze kunnen vallen. Andere doen het dan weer om dat hun kleding er niet uitziet bij het weggaan. Hoe leer je trekken van je hond af?

Als jouw hond jou uitlaat dan is dat geen pretje. Je ene arm langer dan de ander. Je kunt niet even stilstaan o een praatje te maken. Hoe leer je je hond om niet te trekken?

De persoonlijke honden trainer komt daarvoor bij jou aan huis om de specifieke klachten ter plaatse te bekijken en een passende oplossing met u uit te werken

 

Agressie

Is mijn hond nu agressief of bijt hij  speels. Is zijn grommen speels bedoeld of als afdreiging. Agressie is niet altijd eenvoudig om te herkennen.

Agressie moet op een volledig andere wijze worden beoordeeld, benaderd en behandeld. Er moet gezocht worden naar de oorzaak. De persoonlijke honden trainer van Dog Total Control zal met jou een lijst van gerichte vragen doorlopen en kijken naar de achtergrond en omstandig heden waaronder de hond de laatste jaren heeft geleefd en in het bijzonder kijken naar zijn jeugd.

Indien je ondeskundig een agressieve hond behandelt zal het alleen maar erger worden.

Neem daarom tijdig contact op met een deskundige hondentrainer.

Via het contact formulier bereikt u mij met 1 click.

Extinction Burst

Tijdens de trainingen krijg je te maken met weerspannigheid. Deze staat bekend onder de naam extinction burst.

Op het internet vindt je deze omschrijving:

"De vele gedragshandelingen die de hond laat zien vlak voor de hond stopt met het gedrag te vertonen omdat de beloning uitblijft of omdat de prikkel niet meer belangrijk genoeg is"

Het uit zich door extreem tegen het gevraagde in te gaan.

Bijv. je zegt "Zit". De hond wacht even voordat hij het uitvoert, maar dan ineens springt hij op, sprint weg of begint te jammeren.

Je hond probeert dat oude bekende en comfortabel gedrag vast te houden. Het was iets dat hij kon en herkende.

Nu moet hij op die plaats, moment of omstandigheden een andere gedrag aanleren.

Extinction Burst Grafiek.gif

Maar hoe ga je hier mee om, want je wilt resultaat hebben van je trainingen. Je hebt de indruk dat jouw hond de situatie in de hand heeft en telkens jou voor schut zet.

Waarom lukt het bij de ene trainer wel en heb jij geen succes.

 
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube